OmI dag: 

I dag har vi rundt 20 aktive utøvere, fra 5-21 års alderen. Vi er opptatt av ett godt sosialt miljø, hvor de eldre stadig er med på treninger med de mindre. Her kan man komme for å lære bryting, skale gode vennskap og ha det gøy flere ganger i uken. 


Om oss:

I gamle dager, starten:


  • En sentral person i dannelsen av Gulset Bryteklubb var Isak Nilsen. I sin ungdom var han en aktiv bryter i Odd Bryteklubb, og ble bl.a. norgesmester for ungdom. Odd Bryteklubb ble lagt ned i slutten av 40-åra. 


  • I 60 og 70-åra var Knut Styrvold og Reidar Gullesen aktive brytere i Urædds brytegruppe, i så måte de eneste fra Skien. Isak maste på dem om å få startet en bryteklubb i Skien. Knut og Reidar kjørte ofte sammen til trening i Porsgrunn. Mellom dem ble det mye prat om å etablere en bryteklubb i Skien. Dette ble en realitet på ettersommeren 1973. Isak hadde i sin tid garantert for kjøp av en brytematte til sin gamle klubb, men de innløste ikke den garantien, så matta tilhørte Isak. Den var lagret på loftet på Lunde Skole. Matta var på 5 x 5 meter, og mattedelene var laget av reinsdyrhår og hadde en størrelse på 2,5 x 1,25 meter. Rundt matta var en polstret ramme. 


  • Vi fikk bruke gymsalen på Strømdal Skole en time hver tirsdag. På den tiden var bydelen Gulset under etablering. En storstilt utbygging fant sted, mange barnefamilier etablerte seg, men det var svært få tilbud til barn og unge, stort sett bare fotball. Dette bidro til at vi fikk en kolossal tilstrømming av gutter fra 6-7 års alderen og oppover. Knut og Reidar var trenere. Tenk dere en matte på 5 x 5 meter og ca. 50 viltre gutter, samt en masse foreldre som tilskuere.


  • Isak, Knut og Reidar ble enige om å starte en bryteklubb på Gulset. Det ble tatt kontakt med formann i Telemark brytekrets, John Engravslia, og lederen i Telemark idrettskrets, Hans Grini. Sammen med disse hadde vi ett møte på Kafe Larsen 16.januar 1974, hvor Gulset Bryteklubb ble en realitet. Vi "innkalte" til årsmøte, hvor det møtte 5 personer, og valg av styre ble foretatt. Isak ba om å bli valgt til kasserer, med den begrunnelse at "da skulle kassa aldri være tom". Knit ble valgt til nestformann og Reidar til formann.
  • Slik forteller Reidar Gullesen om prosessen rundt Gulset Bryteklubbs fødsel. Offisielt startet i 1974, og feiret grundig som 40-årsjubilant i 2014. 


  • Mye har skjedd siden disse tre herrene startet klubben på Gulset. Den har utviklet seg fra å være en bydelsklubb, til å bli en klubb som rekrutterer fra hele Skien. Antallet aktive har variert, fra over 70 unge brytere fordelt på 4 treningspartier, til bare 8-10 som sporadisk har møtt på trening. Det har vært forskjellige styrer med forskjellige kvaliteter, som igjen har gitt mer eller mindre suksess. I perioder har klubben vært blant landets ypperste og mest veldrevne, noe som har gitt klubben mange medaljer i mesterskap. For ikke å snakke om alle de talentfulle unge bryterne vi har eksportert til naboklubben Urædd, som igjen på en forbilledlig måte har utviklet dem til nasjonale toppbrytere på seniornivå. Nåtiden, fortsettelsen:


  • Vi som er engasjert i brytesporten, synes selvsagt dette er verdens flotteste sport å drive med. Den er allsidig, for å bli god trenger man en kombinasjon av alt: styrke, teknikk, utholdenhet, spenst, bevegelighet, fart og et bryteklokt hode. Sporten er en klassisk kampsport uen slag, kvelning eller brekking på ledd. Det er få skader. Den gir meget god basistrening, noe som også gjør at den er gunstig for barn å kombinere med andre idretter. Internasjonalt er det rundt 20 millinoer utøvere fordelt på over 150 nasjoner.